Chị máy bay đi đón con tranh thủ làm tí với phi công….

Tắt