Đang đánh Liên minh thì quay ra móc lồn cho fan xem

Tắt