Lồn múp thế này mà không địt thì đúng phí của giời

Tắt