Quả lồn này mà địt thì anh em chịu được mấy phút

Tắt